matlab实现移动平均

具体代码如下,其中X为序号Y为数据,在此基础上实现了一次与二次移动平均

clc,clear
x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
y=[20 13 27 36 55 79 62 88 95 78];
m=length(y);
n=[3,4,5];
l=length(n);

%一次移动平均
for i=1:length(n)
  for j=1:m-n(i)+1
    data1{
     
  i}(j)=sum(y(j:j+n(i)-1))/n(i);
  end
  fanca(i)=sqrt(mean((y(n(i)+1:m)-data1{
     
  i}(1:end-1)).^2));
end
fanca


%二次移动平均
data2=data1{
     
  1};
n=3;
for j=1:m-n-1
  data3(j)=sum(data2(j:j+n-1))/n;
end
a11=2*data2(end)-data3(end);
b11=(2/(n-1))*(data2(end)-data3(end));
x11=a11+b11*(11-length(y));
x11
经验分享 程序员 微信小程序 职场和发展